Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Sztuki wizualne

Interesuje nas sztuka współczesna, wykorzystująca zarówno tradycyjne środki artystycznej ekspresji, jak: malarstwo, grafikę czy rzeźbę, jak i nowsze: fotografię, wideo, performance, instalację. Tworzymy warunki do różnorodnego doświadczania sztuki i jej treści w nowoczesnej sali wystaw, znajdującej się w zmodernizowanej części budynku i dwóch stałych galeriach, zlokalizowanych w części historycznej. 

Fenomenalna architektura i historia gmachu inspirują artystów do tworzenia prac typu site-specific. Zamkowa przestrzeń staje się wtedy zarówno tworzywem, jak i bohaterem dzieła sztuki.

Tworząc program wystaw łączymy trzy elementy: zróżnicowanie, intermedialność i otwartość na dyskusję o najważniejszych tendencjach w sztuce, a co za tym idzie: w zjawiskach społeczno-politycznych na świecie. 

W Centrum Kultury ZAMEK prezentujemy nie tylko najnowsze twórcze eksperymenty, ale także wybitne postaci i nurty z historii sztuki XX i XIX wieku. W 2015 roku zorganizowaliśmy wystawę „Malarze Normandii” (obejrzało ją ok. 35 tysięcy widzów), a w 2017 roku wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” (118 tysięcy widzów).

Każdej ekspozycji towarzyszy różnorodny program edukacyjny (m.in. warsztaty, rozmowy, panele, wykłady), przybliżający odbiorcom prezentowane treści i poszerzający ich kontekst.  


Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie